Img

IMG 027

IMG 034

IMG 027 closeup

IMG 036

IMG 036 close-up

IMG 032

IMG 016

kitINFO

STORMBRINGER

1/8

KOTOBUKIYA by TAKEYA

2005